Lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami

Prostata Therapie Barmherzige Brueder

MRT der Prostata Donetsk

Farmakoterapeutisk grupp. Protymiska blockeringar för systemisk dabbling. Farmakologiska myndigheter. Mine virazhenu bakteriedödande dioder. Takozh är aktiv mot pneumokocker och interna patogener. Chastkovo vivodyatsya av zhovchyu. Shows för shampooing. Sposib zastosuvannya den dosen. L-Phlox avser antimikrobiella medel med ett brett spektrum av verkan.

Avser den farmakologiska gruppen av fluorokinoloner och är S-enantiomeren av den racemiska blandningen av ofloxacin. L-Phlox absorberas aktivt i mag-tarmkanalen. Delvis utsöndring utförs med galla. Om lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami har leverdysfunktion krävs ingen individuell dosjustering.

Detta gäller inte fall av minskat kreatininclearance. Standarddosen av L-Phlox är mg per dag. En lösning av L-Phlox för infusion används senast tre timmar efter proppens perforering för att förhindra eventuell bakteriell kontaminering. Skydd mot solljus under infusionen är inte nödvändigt. L-Phlox används inte lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami barn av barn och ungdomar. L-Phlox kategoriskt kan inte användas av gravida kvinnor och kvinnor som befinner sig under amningstiden.

Kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner med L-Phlox teofyllin observerade en signifikant minskning av risken för anfallströskel var emellertid inte existerar när tilldelning kinoloner vilka innefattar L-Phlox samtidigt lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami teofyllin, NSAID och andra läkemedel som bidrar till sänkning av kramptröskeln.

Vid samtidig användning var det ingen kliniskt signifikant interaktion mellan L-Phlox och följande läkemedel: digoxin, ranitidin, glibenklamid, kalciumkarbonat. Behandling av en överdos är symptomatisk. Den orala lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami av L-Phlox är tillgänglig i form av gulbelagda tabletter. Hjälpämnen: kolloidal kiseldioxid, natriumglukonat, mikrokristallin tselluleza, gidroksipropilmetiltselyulloza, talk, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium.

L-Phlox är ett antimikrobiellt läkemedel som har ett brett spektrum av verkan. Användning av L-Phlox är förbjudet i barndomen och ungdomar, eftersom läkemedlet kan skada broskfogarna.

För behandling av äldre är det lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami att ta hänsyn till att det kan ske en kränkning av njurfunktionen. När behandlingen med detta läkemedel, efter att kroppstemperaturen blir normal, fortsätter läkemedlet att fortsätta i dagar. Den orala formen finns i form av tabletter täckta med en gulaktig mantel. Den huvudsakliga aktiva substansen i L-Phlox är levofloxacin ett antimikrobiellt syntetiskt läkemedel som tillhör gruppen fluorokinoloner. Huvudverkan hos det antimikrobiella medlet riktas till komplexet av DNA-gyrase och enzymer-isomeras.

I regel finns det ingen korsresistens mellan den aktiva substansen i L-Phlox och andra grupper av antimikrobiella medel. Det finns ingen signifikant skillnad mellan intravenös administrering av läkemedlet och oral administrering. Intravenös administrering leder till ackumulering av läkemedlet i bronkial slemhinna, bronkial utsöndring av lungvävnaden, urin.

L-Phlox är strängt förbjudet under graviditeten, liksom för kvinnor som ammar. Om en kvinna upptäcker att hon är gravid under behandling med L-Phlox, ska hon omedelbart informera sin läkare om det. L-Phlox är kontraindicerat vid individuell intolerans mot levofloxacin eller andra läkemedel lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami kinolongruppen.

Dessutom är läkemedlet inte förskrivet om epileptiska anfall tidigare har inträffat. L-Phlox är inte ordinerat för patienter som tidigare har lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami biverkningar efter att ha tagit kinoloner.

I mycket sällsynta fall provar läkemedlet anorexi, hypoglykemi speciellt hos patienter som lider lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami diabetes mellitus. Möjliga psykiska störningar - sömnlöshet, nervositet. Eventuella hjärtsjukdomar: takykardi.

Eventuell kränkning av muskuloskeletala systemet nederlag av senor, myalgi, etc. I sällsynta fall framkallar läkemedlet en sönderbrott, utvecklas denna reaktion inom 48 timmar efter den första dosen. Muskelsvaghet är möjlig. Bland andra oönskade reaktioner vid A-Phlox preparatet kan vara gipersensetivny vaskulit, multipel inkoordination, porfyri attacker hos patienter som har sjukdomen en av den genetiska leverpatologi.

En lösning av Lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami för infusioner används senast tre timmar efter pluggens perforering för att förhindra eventuell bakteriell kontaminering. L-Phlox är strängt förbjudet att gälla för gravida kvinnor och kvinnor som befinner lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami under amningstiden.

Kliniskt signifikant farmakokinetisk interaktion av L-Phlox ses med teofyllin risken för en betydande minskning av anfallströskeln var inte, men det finns utnämning av kinoloner som innefattar L-Phlox samtidigt med teofyllin, NSAID och andra läkemedel som hjälper till att sänka kramptröskeln.

Vid samtidig administrering var det ingen kliniskt signifikant interaktion mellan L-Phlox och följande läkemedel: digoxin, ranitidin, glibenklamid, kalciumkarbonat.

Det finns inga beställda artiklar och utgifter betalas med hjälp av reklamblock. Dosen bör lagras i typen av tunga bördor och infektioner. Trivalov likuvannya att ligga i perebigu lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami. Lägg till en kommentar för att lägga till en ny version av den här inläggsskärmen.

Lägg till en kommentar om vad du tycker om. Lägg till i mina favoriter. I sidan av systemet, blodet och lymfsystemet: sällan - leukopeni, eosinofili; rkoko-trombocytopeni, neutropeni; douche ryko - agranulocytos; frekvens nevidom - pankitopeni, hemolytisk anemi. Z boku kistkovo-m'yazovoi-systemet: ridko - urazhennya sena napriklad, akhilovogo senaförutom domningar tendinitartralgi, mialgia; duzhe rkoko-rozriv tendon.

Medelvärdet av den obefintliga pobychnih effektiv, sho asotsitsyuyutsya priyomom ftorhinolonu, tak:. I vipadkas är överdoseringen nödvändig för patienten och tar hand om patienten, inklusive EKG. I fallet med en starkt överdoserad lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami erkänner jag utgivandet av en sloop. För zahistu slizovoi shlunka zastosovuyut antatsidnyi zasobi.

Hemodialys, antalet peritonealdialys HAPD, inte "effektivnim" för vivennya levofloxacin och organismer. Det finns inga speciella specifikationer för motgift.

Läkemedlet av protivopokazany patsiyntamam i historien. Farmakokinetiken för levofloxacin i teofyllin reverserades inte. Läkemedlet är L-Flox. Ursprungsland - Indien. Mer information om läkemedlet L-Flox - i full instruktion.

Det är indicerat för behandling av bakteriell inflammation hos vuxna som orsakas av bakterier som är känsliga för levofloxacin: lunginflammation, komplicerade urinvägsinfektioner inklusive pyelonefrithud- och mjukvävnadsinfektioner, kronisk bakteriell prostatit.

L-phlox för administrering bör tillämpas omedelbart inom 3 timmar efter perforering av gummiproppen för förebyggande av varje bakteriell zagryazneniya. Liksom vid användning av andra antibakteriella medel rekommenderas det att fortsätta behandlingen med L-Flox minst timmar efter normalisering av kroppstemperatur eller mikrobiologiska tester som bekräftas genom att patogener förstörts.

Enligt resultaten av studierna när doser som överskred terapeutiska användes förlängdes QT-intervallet. Vid överdosering är noggrann övervakning av patienten, inklusive EKG, nödvändig. Det finns inga specifika motgift.

Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, stärkelse natrium typ Amajsstärkelse, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, talk filmbeläggning: polyetylenglykol Macrogol och blandningen Opadry OY-LS vit.

Okomplicerade och komplicerade infektioner orsakade av patogener som är känsliga för ciprofloxacin:. Tabletter ska sväljas utan att tugga, pressas med en liten mängd vätska. Det finns ingen lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami av att använda läkemedlet hos barn med lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami njur- eller leverfunktion. Det rekommenderas att fortsätta behandlingen i minst tre dagar efter temperaturnormaliseringen eller försvinnandet av kliniska symptom.

Vid andra infektioner är behandlingstiden vanligen dagar. Hos patienter med försvagad immunitet utförs behandlingen av en prognostiserare under hela varaktigheten av neutropeni. För infektioner orsakade av streptokocker och klamydier, bör behandlingen vara minst 10 dagar.

Säkerheten och effektiviteten av användningen av C-flox hos barn har inte fastställts. Läkemedlet rekommenderas inte lіkuvannya Prostata-Adenom Volk zasobami barn.

Tidigare Artikel Orsaker, symtom och behandling av njursvikt. Nästa Artikel Behandling av prostatit med hjälp av bee podmora: hur man köper och förbereder, recept, tips för användning. Fler Artiklar Om Prostatacancer. Vad de säger om prostata massage - recensioner av patienter och läkare.